Hallitus

Säätiön asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava seitsemänjäseninen hallitus.

Se kantaa vastuun säätiön toiminnallisista linjauksista, toiminnan suunnittelusta ja seurannasta sekä resurssoinnista.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään Sotaveteraanit ry, Hyvinkään Rintamaveteraanit ry sekä Sotainvalidien Veljesliiton Hyvinkään osasto ry.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2018 - 2019 ovat:

Kaisa Lanttola, puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Irma Pahlman, Hyvinkään seurakunta

Tuula Karhunen, Hyvinkään seurakunta
Hannu Alen, Hyvinkään kaupunki
Risto Myllys, Hyvinkään kaupunki
Juhani Skyttä, varapuheenjohtaja, Hyvinkään Sotaveteraanit ry
Eira Järvinen, Hyvinkään Rintamaveteraanit ry