Asumispalveluiden lisäksi asukkaat saavat halutessaan tarvitsemansa

hoidon ja huolenpidon, ateriat ja kodinhoidon palvelut. Asukkaita tuetaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ja heille järjestetään virkistys- ja

viriketoimintaa. Asukkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta vastaavat mm. neuvonnan- ja  hoidon henkilökunta, fysioterapeutti, sekä sosiaaliohjaaja.

Kaikkien hoidon palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, sekä heille nimetään omahoitaja.

 

Palveluasumisen lähihoitajat

Yöhoito ja Onnela puh. 020 7751 423

Oleksi                     puh. 020 7751 424

Opri                        puh. 020 7751 425

Vastaava sairaanhoitaja Marketta Korhonen

toimii hoitotiimin esimiehenä.

marketta.korhonen@veteraanitalo.fi puh. 020 7751 422 

 

Sairaanhoitaja Teija Rahkonen

teija.rahkonen@veteraanitalo.fi puh. 020 7751 435

Sairaanhoitaja Taija Konttinen

taija.konttinen@veteraanitalo.fi  puh. 020 7751 438

 

Hoito ja hoiva

1/6